Dożynki Gminne 2012

Dożynki to bardzo mocno zakorzeniona tradycja, są nie tylko zwieńczeniem rolniczego trudu, ale także wyrazem hołdu i szacunku dla ciężkiej pracy rolników oraz dziękczynienia składanego Bogu za szczęśliwie zebrane plony. W niedzielę 19 sierpnia, rolnicy z naszej gminy dziękowali za nie podczas mszy św. polowej przy ropczyckiej farze.

Koncelebrze przewodniczył ks. prałat Jan Delekta - proboszcz parafii Katedralnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, natomiast homilię wygłosił ks. dr Stanisław Mazur - proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego - nawiązując w niej do symboliki pracy.

Następnie kolorowy korowód dożynkowy pod przewodnictwem orkiestry dętej przemaszerował na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości m.in.: Alicja Wosik – wicewojewoda podkarpacki, poseł na Sejm RP, przedstawiciele administracji samorządowej, firm, instytucji i zakładów pracy związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym oraz rolnicy.

Starostami Święta Plonów byli pani Maria Golenia i pan Stanisław Misztal. Stało się już tradycją, że starostowie obdarowują chlebem nie tylko gospodarza gminy, ale również gości. W roku bieżącym takie chleby otrzymało dwadzieścia cztery osoby.  Bolesław Bujak burmistrz Ropczyc odbierając go od starostów w imieniu gminnej społeczności złożył rolnikom podziękowania.

Dożynki to znakomita okazja do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla rolnictwa z terenu gminy Ropczyce. Na wniosek Burmistrza, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" szesnastu rolnikom. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Alberski Stanisław, Cesarz Ryszard, Kędzior Bogusław, Kmiotek Stanisław, Kosiński Jan, Lik Tadeusz, Mędygrał Adam, Pasowicz Zdzisław, Rachwał Bogusław, Szot Bogusław, Tyksiński Janusz, Zięba Zbigniew, Tadeusz Sowa, Eugenia Strojny, Wacław Wojna, Mieczysław Bochenek. Wręczenia dokonała wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik wraz z burmistrzem Ropczyc.

Przed publicznością swoje wieńce zaprezentowało 14 grup dożynkowych, które dowcipnymi wierszami i przyśpiewkami przekazały życzenia i prośby gospodarzowi gminy. Na zakończenie prezentacji rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy zaprzęg konny. I miejsce zajął Mariusz Medygrał – osiedle Brzyzna, II-gie Ryszard Alberski i Mirosław Darłak – osiedle Chechły, a III-cie Wiesław Kolebuk - Gnojnica Wola.

Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu „Gorączki Sobotniej Nocy". Następnie na scenie pojawił się Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing. Zwieńczeniem była zabawa dożynkowa z zespołem "Na Żywo".

Szczegóły
   
© ALLROUNDER