Spotkanie Członków Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu

7 grudnia br. w ropczyckim Centrum Kultury odbyło się ostatnie już spotkanie Członków Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 650-lecia Ropczyc połączone z promocją wydanej niedawno publikacji monograficznej "Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej".

Na spotkaniu obecni byli autorzy monografii na czele z redaktorem naukowym prof. Włodzimierzem Bonusiakiem, twórca niedawno odsłoniętego pomnika ks. dr. Jana Zwierza - artysta Kazimierz Malski oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej na czele z prezesem prof. nadzw. Władysław Tabasz.

Gospodarz spotkania Burmistrz Bolesław Bujak podziękował Członkom Komitetu Honorowego za pracę i wsparcie wielu inicjatyw, dokonał również podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w tak ważnym dla mieszkańców czasie. Szczególne podziękowania skierował do obecnych na sali autorów publikacji oraz wydawcy - dyrektora Wydawnictwa JOTA Józefa Ambrozowicza, który nadał temu dziełu niezwykłego kolorytu i cech edytorskich. Burmistrz dziękował współtwórcom za mobilizację, trud organizatorski - ponieważ publikacja jest pracą zbiorową oraz autorski wysiłek. Gdyby któregokolwiek czynnika brakło nie udałoby się zakończyć jubileuszu tym wydaniem.  

Następnie prof. nadzw. Władysław Tabasz, podzielił się refleksjami z pisania swojego rozdziału, a redaktor naukowy prof. Włodzimierz Bonusiak, który kierował całym zespołem redaktorskim przybliżył pokrótce poszczególne rozdziały. Również pozostali autorzy w kilku słowach scharakteryzowali swoje prace.
 
Książkę przygotowało dwunastu autorów: Andrzej Bonusiak, Stanisława Bonusiak, Włodzimierz Bonusiak, Paweł Grata, Władysław Tabasz, ks. Julian Tarnawski, Stanisław Zaborniak, Edyta Czop, Marcin Janowski, Ewa Rabczak, Anna Wenc i Grażyna Woźny.
 
Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali dla swoich gości specjalne upominki, pięknie wydaną, zapakowaną w etui monografię, która ukazała się w ograniczonym nakładzie. Podczas spotkania goście mieli okazję zobaczyć wystawę "Cerkwie Karpat" z cyklu "Poznajemy kulturę naszych sąsiadów ".
Szczegóły
   
© ALLROUNDER