Ks. dr Jan Zwierz - Sercem oddany Ropczycom, służył Bogu i Ojczyźnie

„Kochajcie swoje miasto, uczcie się jego historii...” to przesłanie i testament duchowy pozostawił mieszkańcom Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej ks. dr Jan Zwierz, dla którego to miasto, ludzie, Sanktuarium Matki Bożej stały się domem i miłością. Tutaj też dobiegła „podróż” Jego życia 19 maja 1995 roku.

W historiografii Ziemi Ropczyckiej ks. Jan Zwierz (1903 – 1995) zapisał się jako znakomity duszpasterz, wychowawca młodzieży, organizator i budowniczy ropczyckich szkół, zakładów przemysłowych i instytucji użyteczności publicznej. Wielki społecznik. animator życia kulturalnego na Ziemi Ropczyckiej i wychowawca kilku pokoleń ropczycan. Żył 92 lata z czego, aż 66 lat poświęcił Ropczycom, gminie i powiatowi.

Non omnis moriar


Kapłańska posługa ks. dra Jana Zwierza i społecznikowska postawa przepełnione patriotyzmem i troską o rozwój duchowy, moralny i fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych, pozostają wciąż żywe w pamięci naszego pokolenia. Dowodzą tego liczne inicjatywy podejmował na przestrzeni ostatnich lat przez władze samorządowe przy współudziale lokalnej inteligencji.

W uznaniu zasług nazwano pośmiertnie Jego nazwiskiem jedną z ważnych ulic w centrum Ropczyc. Od 6 czerwca 1998 roku imię ks. dra Jana Zwierza nosi Zespół Szkół w Ropczyc, których był organizatorem, budowniczym i dyrektorem. W 2000 roku w ogłoszonym przez dziennik „Nowiny” rankingu na „Człowieka końca XX wieku” zajął wyskokiem 5 miejsce, ( 20 365 głosów) pozostawiając za sobą nazwiska wielkich osobowości jak: bpa Sebastiana Pelczara, Eugeniusza Kwiatkowskiego, ppłk. Leopolda Lisa – Kulę, Tadeusza Kantora. W 2002 r. Samorząd Miasta i Gminy Uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr II/14/2002 ustanowił rok 2003 „Rokiem ks. dra Jana Zwierza”. W uroczystych obchodach uczestniczyły licznie organizacje i instytucje oświatowe i kulturalny z miasta, gminy i powiatu.
W listopadzie 2012 r., z okazji Jubileuszu 650-lecia miasta i parafii, Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce postanowił wnieść pomnik, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom o tym wielce zasłużony kapłanie, pierwszym po królu Kazimierzu budowniczy Ropczyc.


Ks dr Jan Zwierz swoim zaangażowaniem i działaniem w licznych organizacjach społecznych wywarł głęboki wpływ na oświatę i kulturę Ziemni Ropczyckiej. Dynamizował rozwój gospodarczy i społeczny miasta i regionu. Edukował i pobudzał do zgłębiania własnej bogatej przeszłości królewskiego miasta w przeszłości zwanego „bona Ropczyce”.

Grażyna Woźny

tekstalternatywny

Szczegóły
   
© ALLROUNDER