Skład Komitetu Honorowego Obchodów 650-lecia Ropczyc:

Zaszczytną propozycję udziału w Komitecie Honorowym Obchodów 650-lecia Nadania Praw Miejskich Ropczycom przyjęli:

 1. Bujak Bolesław; Burmistrz Ropczyc II, III, V i VI kadencji.

 2. Bursztyńska Halina prof. dr hab.; Instytut Filologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 3. Delekta Jan ks. prałat; Proboszcz Katedry Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, Kapelan Honorowy Ojca Świętego.

 4. Fąfara Stanisław; Burmistrz Ropczyc IV kadencji.

 5. Gudyka Józef; adwokat.

 6. Heller Michał ks. prof.; Dyrektor Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych, Wydział Filozoficzny – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce.

 7. Hulek Stanisław; Burmistrz Ropczyc I kadencji.

 8. Janowski Edmund; Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ropczycach.

 9. Kapała Ryszard; Burmistrz Ropczyc w latach 2001-2002.

 10. Karapyta Mirosław dr; Marszałek Województwa Podkarpackiego, Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce.

 11. Kasprzycki Tomasz; Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach.

 12. Kocój Magdalena, była Prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach; Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce.

 13. Kopala Grzegorz; kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista.

 14. Kopeć Jan; Prezes Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Chicago.

 15. Lewicki Jerzy dr hab. inż.; prof. Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 16. Miąso Tadeusz; Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

 17. Misiura Józef; Przewodniczący Rady Miejskiej V i VI kadencji.

 18. Misztal Stanisław; Dyrektor Naczelny Zakładu produkcyjnego Cukrownia „Ropczyce”; Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce.

 19. Moskal Kazimierz; Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji.

 20. Palacz Andrzej; były Prezes Sądu Rejonowego w Ropczycach.

 21. Rygiel Wiesław; Poseł na Sejm RP VI kadencji.

 22. Siwiec Józef; Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zakładów Magnezytowych w Ropczycach.

 23. Słowik Stanisław ks. prałat; Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej; Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce.

 24. Strzyż Dorota; Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 25. Sypel Adam; artysta malarz.

 26. Tabasz Władysław dr hab.; prof. Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie; prof. Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach; Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach.

 27. Wójcik Stanisław; działacz społeczny.

 28. Ziemiński Stanisław; Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 29. Zwierz Adam; śpiewak operowy; bratanek ks. dr. Jana Zwierza.

 30. Żak Stanisław; Dyrektor Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU.

 31. Żylicz Andrzej; Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ropczycach.

 32. Żylski Wiesław prof.; Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach I kadencji.

Szczegóły
   
© ALLROUNDER