Konkursy plastyczne w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Górnej

W ramach Jubileuszu Miasta Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej ogłasza konkursy plastyczne pt. "Reklama Ropczyc" oraz "Ropczyce moich marzeń".

Organizator:

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej

Uczestnicy konkursu przekazując pracę, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych: umieszczanie w internecie, publikowanie w prasie.

Cele konkursu:
1.Przedstawianie w formie plastycznej walorów Ropczyc, ciekawych miejsc.
2.Promowanie naszego regionu w środowisku.
3.Przedstawienie pomysłów w formie plastycznej- rozwijanie wyobraźni.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.Uczestnikami konkursu "Reklama Ropczyc" mogą być uczniowie gimnazjum z klas I- III, a konkurs "Ropczyce moich marzeń" uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI
2.Prace muszą spełniać następujące kryteria:
a)Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.)
b)Sporządzone w formie nie mniejszym niż A3.
c)Prace powinny być wykonane indywidualnie.
3.Każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą, podaniem nazwy szkoły oraz nazwiskiem opiekuna.
4.Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac do konkursu.
5.Prace nie podlegają zwrotowi.
6.Prace należy przekazać organizatorowi do 23 maja 2012 r. (sekretariat szkoły).
7.Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 5 prac spośród nadesłanych.
O wynikach zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.


Rozdanie nagród nastąpi 27 maja 2012 r. podczas organizowanego przez naszą szkołę Festynu Rodzinnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 662219148

Szczegóły
Kategoria: Konkursy
Opublikowano
Piotr Skałuba
Odsłony: 1163