Konkurs recytatorski w Niedźwiadzie Górnej

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej zaprasza do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim im. księdza Jana Twardowskiego, który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. o godz. 11 00 w budynku naszej szkoły.

 

Regulamin

Cele konkursu:
- popularyzowanie twórczości księdza Jana Twardowskiego;
- rozwijanie zdolności recytatorskich, promowanie kultury żywego słowa;
- zainteresowanie uczniów poezją;
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady konkursu:
1. Uczniowie występują w dwóch grupach wiekowych:
A. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
B. uczniowie klas I-III gimnazjów.

2. Konkurs będzie miał formę prezentacji jednego, dowolnego utworu poetyckiego ks. Jana Twardowskiego. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy.
3. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie może zgłosić co najwyżej trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia na dołączonych formularzach należy przekazać do sekretariatu naszej szkoły w terminie do 4 czerwca 2012r.

4. Jury konkursu przy ocenie recytatorów będzie brało pod uwagę:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
- interpretacja utworu;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.

5. Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestniczy dostaną dyplomy uczestnictwa. Stosowne podziękowania otrzymają także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

6. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś z nagród, jak
i ogłoszenia dodatkowych wyróżnień.

Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w rywalizacji!

Szczegóły
Kategoria: Konkursy
Opublikowano
Piotr Skałuba
Odsłony: 1131