Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej

Jubileusz 650-lecia Miasta i Parafii przypadający na 2012 r. był doskonałą okazja, by przybliżyć młodemu pokoleniu trwałe wartości, które z pietyzmem są przekazywane, kultywowane i utrwalane w lokalnej tradycji.

Organizatorzy jubileuszu podjęli szereg inicjatyw, by pokazać olbrzymie przemiany, które dokonały się w naszym mieście szczególnie od chwili odrodzenia się samorządności terytorialnej w Polsce. 

Na zakończenie 2012 r. i 650-lecia Ropczyc wydano naukowe opracowanie Dziejów Ropczyc... , które stanowi zmaterializowane pokłosie Jubileuszu miasta i parafii Ropczyce.
Monografię wydano z inicjatywy Samorządu Miasta i Gminny Ropczyce pod redakcją naukową prof. Włodzimierza Bonusiaka z recenzją nauk. krakowskiego uczonego Feliksa Kiryka. Książkę przygotowało dwunastu autorów, głównie naukowców związanych z Uniwersytetem Rzeszowskim. Autorami artykułów są: Andrzej Bonusiak, Stanisława Bonusiak, Włodzimierz Bonusiak, Paweł Grata, Władysław Tabasz, ks. Julian Tarnawski, Stanisław Zaborniak, Edyta Czop, Marcin Janowski, Ewa Rabczak, Anna Wenc i Grażyna Woźny. Niezwykłego kolorytu i cech edytorskich nadał jej wydawca Józef Ambrozowicz, dyrektor Wydawnictwa JOTA z Rzeszowa.

Książka zawiera 14 rozdziałów, których cezura czasowa sięga 1984 r., bowiem na tej dacie kończy się materiał zamieszczony w pierwszej monografii pt. Ropczyce. Zarys dziejów, wyd. 1991 r. z inicjatywy ks. dra Jana Zwierza.
Każdy rozdział zawiera streszczenie, które przetłumaczono na język angielski, niemiecki i ukraiński.
Jubileuszowe wydawnictwo zatytułowane Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej jak każde tego typu naukowe opracowanie wymagało dużego trudu organizatorskiego i wysiłku autorskiego, gdyż dotarcie do prymarnych źródeł było utrudnione, czasami wręcz niemożliwe chociażby ze względu na powódź, która dokonała olbrzymich zniszczeń w zasobach archiwalnych.
Nowe opracowanie ma 703 strony. Zawiera niemal 650 stron tekstu omawiającego rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny Ropczyc jaki dokonał się od schyłku PRL-u do 2012 r. Całość wydawnictwa uzupełnia indeks osób oraz fotografie (głównie kolorowe), które w sposób harmonijny i przejrzysty oddają nastrój, specyfikę i ożywiony pulsu miasta, jaki nastąpił wskutek transformacji systemowej państwa dającej początek gminnym samorządom, z czego od lat 90-tych XX wieku korzysta nasze miasto i mieszkańcy Ziemi Ropczyckiej.

Książka Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej stanowi ważny przyczynek naukowy do dziejów Ropczyc i inspirację do dalszych badań nad historią miasta i mieszkańców królewskiego grodu nad Wielopolką. Książka jest dostępna w ropczyckich bibliotekach i do nabycia w księgarni „Kleks”. To doskonały prezent dla wszystkich którym bliskie jest nasze miasto, jego przeszłość i przyszłość, którą wspólnie tworzymy już dziś.

Grażyna Woźny

tekstalternatywny

Szczegóły
   
© ALLROUNDER