Historia Ropczyc

Ropczyce są jednym z najstarszych miast południowo - wschodniej Polski, o bogatej przeszłości i równie interesującej teraźniejszości. Najważniejsze daty i wydarzenia związane z Ropczycami i Ziemią Ropczycką to:

 

1254 - pierwsza wzmianka o Ropczycach w dokumencie potwierdzającym darowiznę dóbr ziemskich przez braci Klemensa i Marka Gryfów na rzecz klasztoru cystersów w Szczyrzycu koło Limanowej, 
1266 - zniszczenie miejscowości przez wojska litewskie i ruskie, 
3.03.1362 - nadanie praw miejskich przez Króla Kazimierz Wielkiego, 
1439 - rozpoczęcie działalności szkoły parafialnej, 
1448 - przybycie do miasta króla Kazimierza Jagiellończyka w celu zawarcia rozejmu z księciem Konradem Oleśnickim, 
1578 - przybycie do miasta króla Stefana Batorego, 
1614 - utworzenie niegrodowego starostwa ropczyckiego,
1504 - zniszczenie miasta przez hordy tatarskie, 
1655 - najazd Szwedów na miasto,
1657 - najazd wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, 
1772 - miasto pod zaborem austriackim, 
1855 - utworzenie powiatu ropczyckiego, 
1856-1858 - budowa linii kolejowej, 
1887 - utworzenie straży ogniowej, 
1894 - powstanie w Ropczycach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", 
1914 - wkroczenie do Ropczyc wojsk rosyjskich, 
1918 - rozbrojenie kompanii austriackiej i przejęcie władzy w mieście przez ludność polską, 
1937 - utrata przez Ropczyce rangi miasta powiatowego na rzecz Dębicy, 
8.09.1939 - rozpoczęcie okupacji niemieckiej, 
22.8.1944 - wkroczenie do miasta wojsk radzieckich, 
1956-1975 - przywrócenie Ropczycom statusu miasta powiatowego, 
1959 - powstanie pierwszego zakładu przemysłowego w Ropczycach (późniejszego WSK "PZL - Rzeszów" S.A., Zakład Mechaniczny Ropczyce), 
1975 - powstanie Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, 
1979 - powstanie Cukrowni w Ropczycach, 
1999 - Ropczyce ponownie siedzibą Starostwa Powiatowego, 
2000 - powstanie Wyższej Szkoły Inżynierii Rolniczej i Zarządzania, 
2001 - oddanie do użytku krytej pływalni przy ul. Konarskiego
2001 - koronacja figurki Matki Bożej Królowej Rodzin, 
2004 - oddanie do użytku nowego budynku Centrum Kultury,  
2006 - otwarcie hali widowiskowo-sportowej, 
2006 - otwarcie szkoły podstawowej na osiedlu Granice, 
2007 - otwarcie Kidde Polska Sp. z o.o. produkująca przenośne gaśnice Gloria, 
2007 - powstanie podstrefy ekonomicznej Ropczyce
2008 - rozpoczęcie budowy obwodnicy Ropczyc, 
2008 - otwarcie kompleksu boisk sportowych w ramach projektu "Moje Boisko - Orlik 2012", 
2010 - oddanie do użytku obwodnicy Ropczyc

Szczegóły
   
© ALLROUNDER