Dzień Edukacji Narodowej

14 października to szczególna data, świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela. W roku bieżącym, z uwagi na zaakcentowanie roku jubileuszowego 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom, uroczystość została zorganizowana wspólnie przez władze powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz miasta i gminy Ropczyce.

W hali widowiskowo-sportowej, na zaproszenie starosty powiatu oraz burmistrza Ropczyc w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich, zespołów szkół, przedszkoli z terenu powiatu, pedagodzy, pracownicy administracyjni oświaty, a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Alina Pieniążek - dyrektor wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wiesław Baranowski – dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego, bryg. Jacek Róg - Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, mł. insp. Witold Wójcik - Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach, dr Stanisław Mazur - proboszcz ropczyckiej fary, prezesi, dyrektorzy miejscowych firm, radni gminy i powiatu , a także duchowni oraz goście z Ukrainy.

Zgromadzonych powitała Dorota Strzyż - wicestarosta powiatu, następnie gospodarze spotkania - starosta powiatu Stanisław Ziemiński oraz burmistrz Bolesław Bujak, złożyli w imieniu Samorządu wszystkim zgromadzonym życzenia. Przekazali podziękowania za trud pracy w rozwój i kształcenie dzieci oraz młodzieży, życzyli wytrwałości, wielu sukcesów i zadowolenia z pracy.

W swoim wystąpieniu burmistrz podkreślił fakt, że edukacja jest dla Samorządu Ropczyc priorytetem. Dokonał krótkiej analizy nakładów finansowych na oświatę, które w br. wynoszą 35 mln zł. Stanowi to znacząco ponad połowę budżetu gminy. W chwili obecnej w oświacie w naszej gminie pracuje 371 nauczycieli, w tym ponad 200 dyplomowanych oraz 137 pracowników administracyjno-technicznych. W przedszkolach mamy 602 dzieci w 24 oddziałach, w tym roku przybyło nam 32 miejsca; wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta znalazły miejsca w tych placówkach. W szkołach podstawowych i gimnazjach w naszej gminie uczy się 3024 dzieci, co daje łączną liczbę 3628 dzieci, które objęte są opieką i wychowaniem. Nakłady finansowe na inwestycje i remonty w oświacie w tym roku wynosiły 5,5 mln złotych. Na remonty przeznaczono ponad 500 tys. zł, a 5 mln złotych to inwestycje m.in. modernizacja części obiektu Szkoły Muzycznej pod żłobek, budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Gnojnicy Dolnej, kompleksu boisk sportowych Orlik w osiedlu Witkowice, cztery "Radosne szkoły" - place zabaw w Lubzinie, Czekaju, Małej i Ropczycach oraz budowa sali gimnastycznej i boiska sportowego w Łączkach Kucharskich. Szkoły w naszej gminie osiągają wysoki poziom nauki, o czym świadczą wyniki z egzaminów przeprowadzanych przez zewnętrzne komisje oceniające w klasach VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Dzień Nauczyciela to doskonała okazja do wyróżnienia i odznaczenia najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników oświaty, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój szkolnictwa oraz wychowanie dzieci i młodzieży, a także przyczynili się do promocji szkoły, gminy i powiatu. Po wręczeniu nagród burmistrza i starosty powiatu poszczególnym dyrektorom i nauczycielom, zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. nadzw. Władysława Tabasza pt. „Treści symboliczne we współczesnej kulturze”. Następnie goście złożyli świętującym Dzień Edukacji serdeczne życzenia i podziękowania. Na zakończenie wszyscy wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu Mai Sikorowskiej i Andrzeja Sikorowskiego.

Szczegóły
   
© ALLROUNDER